Характеристика радонової мінеральної води санаторію "Хмільник"

Головною цінністю санаторію "Хмільник" є власні свердловини цілющої радонової води, яка за своїм унікальним хімічним складом є радоново-вуглекислою гідрокарбонатно-натрієво-магнієво-кальцієвою слабкої мінералізації.

Хімічний вміст води відповідає наступній формулі:

alt

 

Абсолютна безпечність застосування наших радонових вод доведена експериментальними та клінічними дослідженнями, що проведені Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології.

Регулярний контроль радіологічних, хімічних, санітарно-бактеріологічних та інших параметрів радонових свердловин "Хмільника" здійснюється Хмільницькою гідрогеологічною режимно-експлуатаційною та районною санітарно-епідеміологічною станціями.

Мінеральні радонові води поділяють на дуже слаборадонові (5-20 нК/л), слаборадонові (20-40 нКи/л), середньорадонові (40-200 нКи/л), високорадонові (200 нКи/л). Санаторій "Хмільник" - єдина курортна установа м. Хмільник, у свердловинах якої поряд з слабкою міститься і середня концентрація радону. Відтак, лікарі оздоровниці мають в своєму арсеналі широкий діапазон призначень радонових процедур в залежності від потреб пацієнта.